E-school  di  Arrigo Amadori

Appendice

Formule di base : derivate

1 – regole di derivazione :   

       

2 – derivata di una funzione composta :   

       

3 – derivata di una funzione inversa :  

       

4 – derivate di funzioni elementari :    

 

4 – derivate di funzioni elementari (continua) : 

       

Fine.

Pagina precedente